Wednesday, July 22, 2015

TechChat #2 @ Saigon Silicon Straits

Khang Nguyen là cựu sinh viên của Đại học quốc tế RMIT, từng là Founder và President của RMIT IT Club. Khi ra trường,...

Posted by Silicon Straits Saigon on Thursday, July 16, 2015

No comments:

Post a Comment